Every appointment is a conversation. Find out more
Every appointment is a conversation. Find out more

About Gydja Consulting

Lev det liv du vill leva!

Med grund i positiv psykologi utvecklar jag människor för att öka välbefinnande, reducera stress och skapa ökad livskvalité.

Contact

Social

About this appointment

None

Cancellation policy

None

Privacy Notice

Allt du säger under våra möten är konfidențiellt.

Gydja Consulting

Lev det liv du vill leva!

Med grund i positiv psykologi utvecklar jag människor för att öka välbefinnande, reducera stress och skapa ökad livskvalité.

Locations

Home Visits
Online / Phone